Go Kyo No Waza

Grupo de golpes de Judô padronizados pelo Go Kyo No Waza e revisados desde 1920.

O Go Kyo no Waza do Judô representa um total de 40 golpes divididos em 5 grupos com 8 golpes cada.

Primeiro Go Kyo (Dai-ikkyo)

De-Ashi-Harai
Hiza-Guruma
Sasae-Tsurikomi-Ashi
Uki-Goshi
O-Soto-Gari
O-Goshi
O-Uchi-Gari
Seoi-Nage

Segundo Go Kyo (Dai-nikyo)

Ko-Soto-Gari
Ko-Uchi-Gari
Koshi-Guruma
Tsurikomi-Goshi
Okuri-Ashi-Harai
Tai-Otoshi
Harai-Goshi
Uchi-Mata

Terceiro Go Kyo (Dai-sankyo)

Ko-Soto-Gake
Tsuri-Goshi
Yoko-Otoshi
Ashi-Guruma
Hane-Goshi
Harai-Tsurikomi-Ashi
Tomoe-Nage
Kata-Guruma

Quarto Go Kyo (Dai-yonkyo)

Sumi-Gaeshi
Tani-Otoshi
Hane-Makikomi
Sukui-Nage
Utsuri-Goshi
O-Guruma
Soto-Makikomi
Uki-Otoshi

Quinto Go Kyo (Dai-gokyo)

O-Soto-Guruma
Uki-Waza
Yoko-Wakare
Yoko-Guruma
Ushiro-Goshi
Ura-Nage
Sumi-Otoshi
Yoko-Gake