Kaeshi Waza

Contragolpes (Kaeshi-waza) de Judô, em 5 séries:

1.ª Série
1 – O Soto Gari – O Soto Gari Gaeshi
2 – De Ashi Barai – Tsubame Gaeshi
3 – O Uchi Gari – O Uchi Gaeshi
4 – Hiza Guruma – Kibisu Gaeshi

2.ª Série
1 – Tai Otoshi – Ko Soto Gari
2 – Koshi Guruma – O Goshi
3 – O Uchi Gari – Ippon Seoi Nague
4 – Ko Uchi Gari – De Ashi Barai

3.ª Série
1 – Harai Goshi – Ushiro Goshi
2 – Uchi Mata – Tai Otoshi
3 – Hane Goshi – Tani Otoshi
4 – Ko Soto Gake – Uchi Mata

4.ª Série
1 – Harai Goshi – Ko Soto Gake
2 – Ippon Seoi Nague – Sukui Nague
3 – Ko Uchi Gari – Sassae Tsuri Komi Ashi
4 – O Soto Gari – Kuchiki Taoshi

Assista também no Youtube do Projeto Budô:


Veja também: