Técnicas

0 Flares Filament.io Made with Flare More Info'> 0 Flares ×

Primeiro (Dai-ikkyo)

De-Ashi-Harai
Hiza-Guruma
Sasae-Tsuri-Komi-Ashi
Uki-Goshi
O-Soto-Gari
O-Goshi
O-Uchi-Gari
Seoi-Nage

Segundo (Dai-nikio)

Ko-Soto-Gari
Ko-Uchi-Gari
Koshi-Guruma
Tsuri-Komi-Goshi
Okuri-Ashi-Harai
Tai-Otoshi
Harai-Goshi
Uchi-Mata

Terceiro (Dai-sankio)

Ko-Soto-Gake
Tsuri-Goshi
Yoko-Otoshi
Ashi-Guruma
Hane-Goshi
Harai-Tsuri-Komi-Ashi
Tomoe-Nage
Kata-Guruma

Quarto (Dai-yonkyo)

Sumi-Gaeshi
Tani-Otoshi
Hane-Makikomi
Sukui-Nage
Utsuri-Goshi
O-Guruma
Soto-Makikomi
Uki-Otoshi

Quinto (Dai-gokyo)

O-Soto-Guruma
Uki-Waza
Yoko-Wakare
Yoko-Guruma
Ushiro-Goshi
Ura-Nage
Sumi-Otoshi
Yoko-Gake

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×